Červen 2011

Kapitola dvacet jedna - Čiré srdce

26. června 2011 v 1:52 | Starý mistr
Velká ctnost ve svém projevu
zcela a výhradně sleduje tao.
Tao - co do své povahy -
je neurčitelné a nepostižitelné.

Nepostižitelné a neurčitelné .
v němž spočívají všechny tvary!
Neurčitelné a nepostižitelné -
v němž spočívají všechny věci!
Temné a neproniknutelné -
v němž spočívá jádro veškerosti!

Toto jádro - toť naprostá pravost,
v něm spočívá plnost spolehnutí.
Od pradávna do dnes jeho jméno nepomíjí,
aby dozíralo na zrod všech věcí.

Odkud vím, že takový je zrod všech věcí?
Právě skrze toto.

Kapitola dvacet - Lišit se od prostřednosti

19. června 2011 v 1:50 | Starý mistr
Souhlas a přitakání - čím se od sebe liší?
Dobré a zlé - jaký je mezi nimi rozdíl?
Avšak: čeho se lid hrozí,
toho se nelze nehrozit.

Ó jaká bezútěšnost! a její meze nelze dosud dohlédnout!
Davy se radují a veselí,
jako by slavili obětní hostinu,
jako by stoupali k terasám o příchodu jara!

Já jediný zůstávám tichý a neúčastný,
jako bych byl bez tvaru a znaku,
jako dítě vyšlé z lůna, které se dosud neusmálo.
Ztracen jako poutník, který nemá kde spočinout.

Všichni lidé jsou naplnění a v nadbytku,
jen já jediný jako bych byl zapomenut!

Běda! Mé srdce je prázdné jako srdce pomatence!
Jsem tak nevědomý a zmatený!

Lidé tohoto světa jsou plni světla,
jen já jediný jsme v temnotách!
Lidé tohoto světa jsou čilí a obratní,
jen já jediný jsem zemdlený a netečný!

Já jediný se liším od ostatních,
neboť ctím a velebím Matku - živitelku všeho.

Kapitola devatenáct - Návrat k přirozenosti

15. června 2011 v 11:33 | Starý mistr |  TAO - základy
Zanechte svatosti,
odhoďte učenost -
a prospěch lidu se zestonásobí!

Zanechte lidumilnosti,
odhoďte spravedlnost -
a lid se vrátí k synovské úctě a lásce!

Zanechte zchytralosti,
odhoďte ziskuchtivost -
a nebude zlodějů ani banditů!

Z těchto tří (věcí) lze soudit,
že to čemu se říká "vzdělanost"
samo nestačí.

Hleďte si proto udržet to,
co k vám přináleží:
projevujte prostotu
uchovávejte neporušenost,
omezujte jednostrannost,
brzděte žádostivost!

Svátek 5.dne 5.měsíce - Svátek slunovratu

5. června 2011 v 6:00 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel
Pátý den 5. lunárního měsíce, který tento rok připadá na 5.6., se ve Staré Číně slavil významný svátek, jehož pozůstatky najdeme i v současné Číně, i když ne v takovém rozsahu. Jedná se o Svátek letního slunovratu.