Květen 2011

Kapitola osmnáct - úpadek mravů

30. května 2011 v 6:01 | Starý mistr
Kde je opuštěno svrchované tao,
objevuje se lidumilnost a spravedlnost.
Kde vládne chytrost a obratnost,
objevuje se pokrytectví a klam.
Kde nejsou v souladu příbuzenské vztahy,
objevuje se synovská úcta a bratrská láska.
Kde je země ve zmatcích a nepořádku,
objevuje se loajálnost a věrnost.

Kapitola sedmnáct - přirozenost jednání

23. května 2011 v 10:59 | Starý mistr
V době dávných velkých vládců
lid sotva věděl že je má.
Jejich nástupce lid ctil a miloval,
k dalším hleděl se strachem,
od dalších se s pohrdáním odvracel.
Tam kde chybí důvěra
povstává nedůvěra
Jak uvážlivá a vzácná jsou to slova!
Když dílo bylo dokončeno,
práce ve svůj čas vykonány,
všechen lid si svorně říkal:
jsme a žijeme jako příroda.

Kapitola šestnáct - návrat k prazákladu

16. května 2011 v 5:58 | Starý mistr
Dosáhnout vrcholu prázdna!
Požívat plnosti klidu!
V společném procesu rodí se všechno tvorstvo,
a vše, jak pozoruji, se znovu vrací zpět.
Každý tvor rozkvétá a roste do plnosti
a každý se znovu vrací k svému prazákladu.
Návrat k prazákladu znamená plnost klidu.
To je, čemu se říká naplnit své určení.
Naplnit své určení - znamená věčnost.
Znát věčnost - znamená osvícenost.
Neznat věčnost - znamená zaslepenost a zkázu.
Kdo zná věčnost, obsahuje vše obsáhlost,
kdo zná všeobsáhlost, obsahuje nestrannost,
kdo má nestrannost, obsahuje důstojenství královské.
Královské důstojenství vede k nebesům,
nebesa vedou k tao,
tao vede k stálému trvání.
Pak zánik těla není hrozbou.

Kapitola patnáct - příkladnost ctnosti

9. května 2011 v 5:55 | Starý mistr |  TAO - základy
Ti, kdož v dávných dobách, prosluli jako mudrci,
byli nesmírně jemní, odtažití a obdivuhodně pronikaví.
Byli tak hlubocí, že je můžeme jen stěží pochopit.
Protože nejsme sto je plně poznat,
snažíme se je aspoň přibližně znázornit.
Jak byli obezřelí!
Jako ten kdo v zimě přechází řeku.
Jak byli ostražití!
Jako ten kdo se hrozí ze všech stran sousedů.
Jak byli zdrženlivý!
Jako ten kdo je hostem na návštěvě.
Jak byli nevyzpytatelní!
Jako tající tříšť ledu.
Jak byli strozí!
Jako holý peň stromu.
Jak byli všeobsáhlí!
Jako širé údolí.
Jak byli nezbadatelní!
Jako zkalená tůň.
Kdo je schopen zkalené lidem zčistit
a postupně vyjasnit?
Kdo je schopen klidné pohybem vzrušit
a postupně oživit?
Kdo v sobě chrání toto tao,
nedychtí být naplňován.
Právě proto že není přeplněn,
může se spotřebovávat aniž potřebuje obnovy.

Kuchyň a její tajemství č.1

7. května 2011 v 17:48 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  FENG SHUI
V tomto článku nakousneme téma kuchyní, abychom si řekli trochu víc o tom jaká obecná doporučení bychom měli brát v úvahu a také jak se nám v posledních letech kuchyně proměnily. Kuchyň je druhou nejdůležitější částí domu, které se při analýze věnujeme, a to pro to, že kuchyň slouží k přípravě jídla, skrze které posilujeme svou čchi.

Kapitola čtrnáct - chvála tajemného

2. května 2011 v 10:44 | Starý mistr |  TAO - základy
Patříš na ně - a nevidíš je;
proto se nazývá nepatrné.
Nasloucháš mu - a nevidíš je;
proto se nazývá nevýrazné.
Chceš je uchopit - a nezachytíš je;
proto se nazývá neurčité.
Toto trojí nelze dále probádat.
Směšuje se a prolíná v Jedno.
Jeho nejvyšší část není jasná,
jeho nejnižší část není temná.
Je nepřetržité a neustálé,
je nepojmenovatelné.
Vždy znovu se vrací k původní nebytnosti.
To je, proč se nazývá
tvar beztvarého, obraz nezobrazeného.
Proto se nazývá neurčitelné.
Jdeš-li mu vstříc - nevidíš jeho tvář,
sleduješ-li je - nevidíš jeho záď.
Kdo obsáhne tao dávných dob,
může řídit přítomné jsoucno,
může poznat počátek pradávnosti.
To je, co nazýváme odvěkostí tao.