Únor 2011

Šťastné a nešťastné dny jara roku 2011

28. února 2011 v 10:29 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  + aktuality ČH
V dnešním článku si povíme něco o tom ke kterým jarním dnům se přidává štěstí a od kterých se štěstí odklání. Povíme si také co to vlastně jaro podle čínského chápání času je a ve svých diářích si můžete data zaškrtnout abyste je měli vždy po ruce. Ten kdo bude chtít zakoupit celý Přehled denních energií pro rok 2011 je k dispozici za 150Kč + poštovné.

Qi Men Dun Jia - DEN ROČNÍ KOLIZE

28. února 2011 v 10:01 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  ČÍNSKÝ HOROSKOP
V rámci uspořádání Almanachu příznivých a nepříznivých dní, jsou jedním ze zásadních nepříznivých dní ty, kterým říkáme Den roční kolize. V tomto článku si povíme jak tento dnem najdeme a proč je tento den považován za neblahý a nepříznivý.

Kapitola pátá - působnost prázdna

28. února 2011 v 1:00 | Starý Mistr |  TAO - základy
Nebesa a země neprojevují lidumilnost,
tvorstvo je pro ně tolik,
co slaměný (obětní) pes.

Moudrý neprojevuje lidumilnost,
lidstvo je pro něho tolik
co slaměný (obětní) pes.

Prostor mezi nebem a zemí -
zdaž není jako kovářský měch?
Je prázdný - a nezbortí se,
je ve stálém pohybu - a stále více vydává.

Leč: přemíra slov svůj počet vyčerpá.
Není proto lépe zachovávat "míru věcí"?

13.03.2011 - Praha - Tradiční čínská medicína no.1

25. února 2011 v 7:58 | Michaela Kaplanová |  Akce, přednášky a setkání
TCM - úvod do herbologie no.1
13.03.2011 v 10 hodin
Dobrá čajovna
Václavské nám 14
Praha 1

Maršál tmavého oltáře

24. února 2011 v 8:32 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  Tradice a historie Číny
Maršál tmavého oltáře je významné božstvo čínské lidové víry, známé též jako "generál bílého tygra", jako vojenský bůh bohatství Wu Cchaj-šen nebo maršál Čao Kung-ming. Lze ho snadno poznat, protože jede na tygrovi, má strašidelný černý obličej a černý vous. Je ozbrojen mečem nebo bičem.

Bůh zlodějů

23. února 2011 v 11:40 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  Tradice a historie Číny

Bůh zlodějů
Staří Číňané znali i boha zlodějů, který však neměl chrám, a proto se zloději k němu modlili pouze pod širým nebem. Uctívali ho nejenom profesionální zloději, ale i příležitostní zlodějíčkové. Jestli se táte, jak je možné že se zloděj mohl stát bohem, narazíte na něco v čínské společnosti hluboce zakořeněného: šlo o syna, který kradl jídlo pro svou matku. Synovská láska tak vynesla zloěje do nebes.

Příběh Miao Shan

23. února 2011 v 6:12 | SerafX |  Tradice a historie Číny
Nejstarší dochovaná verze této legendy je zapsána v Kronice čínského buddhismu od Tsu Hsiu z roku 1164. Zde je její příběh: Tao Hsüan (596-667) se jednou zeptal duchovního hlasu na příběh bodhisattvy Kuan Yin. Hlas odpověděl:

Kapitola čtvrtá - Bez počátku

21. února 2011 v 1:00 | Starý Mistr |  TAO - základy
Tao - ač prázdné - působí-li,
jako by bylo nevyčerpatelné.
Je tak propastné!
Jako by bylo praotcem všech věcí!

Zmírňuje svou ostrost
pořádá svůj chaos,
tlumí svou oslnivou zář,
ztotožňuje se se svým prachem.

Je tak nezměrné!
Jako by trvalo od věků!
Nevím koho je synem.
Zdá se, že bylo dříve než Nejvyšší.

Jie Qi 24 období

20. února 2011 v 7:41 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  ČÍNSKÝ HOROSKOP
Jak už možná víte TČA je propojena se systémeme 24 dvojtýdnů zemědělského kalendáře známého jako Xia nebo Hsia. Každé z těchto 24 Ročních období představuje jakýsi uzel počasí nebo sluneční podmínky, a toho využívali starověcí zemědělci k regulaci zemědělské činnosti.

Proč se měsíc zatmívá

19. února 2011 v 7:00 | staré legendy a mýty |  Tradice a historie Číny
Jak si lidé vyprávějí, je prý na nebeské báni malá hvězda a té hvězdě se říká Nebeský Pes. Je to hvězda zlá a tuze závistivá. Závidí měsíci jeho jasné a třpytivé světlo. To proto, že sama svítí slabě, slaboučce. Nemůže prý měsíc vystát, zář měsíce ji tak dráždí, že si jednou usmyslela, že ho sežere.
Ale na nebi je také Stará Hvězda. Ta má měsíc z duše ráda, jeho osud nedává jí celé noci spát. Rozhodla se měsíc chránit. Mnoho, mnoho nocí oka nezamhouřila, až jednou přemohl ji přece spánek. Byla tuze unavená - byla stará.
Nebeský Pes si vyčíhal vhodnou chvíli, zahalil se do obláčků, přikradl se, připlížil se k měsíci a spolkl ho.
Lidé na zemi se lekli: Kde je měsíc? Kam se poděl? Co se mohlo stát? Včera ještě svítil na zem, lil na ni své lesklé stříbro a dnes je ten tam? Poděšení lidé chtěli zas měsíc přivolat zpátky, bili na veliké bubny, tloukli do velikých gongů a tropili takový hluk, že vzbudili Starou Hvězdu.
Stará Hvězda vyskočila, náramně se rozhněvala, utkala se s Nebeským Psem, dala mu tak na pamětnou, že zas měsíc vyplivl. Vyplivl ho, otřepal se, ale pokoje si nedal a za pár dní znovu hrozil, že ho zase sežere.
A svou hrozbu dodnes plní. Pozoruje Starou Hvězdu, nespouští z ní zlostné oko, a jen si maličko zdřímne, už je skokem u měsíce, už ho polyká.
Lidé na zemi však nespí, hned si jeho kousku všimnou, bijí na veliké bubny, tlukou do velikých gongů, až probudí Starou Hvězdu a ta měsíc vysvobodí.

Bohyně záchodu Mao - Ku

18. února 2011 v 6:15 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  Tradice a historie Číny
15. den 1 lunárního měsíce slaví svátek Bohyně záchodu Mao - ku. Uctívali ji výlučně ženy, protože záchodové vědro vymývaly ony. Pálili na její počest vonné tyčinky a přinášeli jí do oné místnůstky obětní dary. Děti byli nabádány aby se této, tak významné bohyni hluboce uklonily. Všeobecně se o ni mluvilo jako o "milostivé paní C´- ku" (Purpurová paní). Současně jsou v této souvislosti známy "tři paní záchodu". Mao - ku prý byla původně konkubína jednoho úředníka v provincii Šan-si asi v 7 století a když ji hlavní manželka ze žárlivosti na záchodě zavraždila, povýšil ji Nefritový císař na bohyni. 
Zdroj: lexikon der Gotter und Symbole der alten Chinesen

Přehled denních energií na únor 2011

17. února 2011 v 7:45 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  + aktuality ČH
Čínský kalendář:    Únor 2011

Místo: Praha * Česká republika
       14 V 30     50 S 0
Časová zóna: +1 (Středoevropský čas)

Začátek měsíce: 4 Únor 2011 v 05:33
Střed měsíce: 19 Únor 2011 v 01:26
Konec měsíce: 5 Březen 2011 v 23:30

Qi Men Dun Jia – DEN OSOBNÍ KOLIZE

17. února 2011 v 5:30 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  ČÍNSKÝ HOROSKOP
Při výběru šťastných a nešťastných dní hrají roli různé vlivy. V tomto článku si povíme něco o jednom z těchto vlivů, ale o vlivu velmi dobře identifikovatelném.
Je jím Den Osobní Kolize (DOK).

Kapitola třetí - Přivádět lid k míru

14. února 2011 v 1:00 | Starý Mistr |  TAO - základy
Nevynášejte vznešené -
a lidé se nebudou svářit;
nevychvalujte těžko dostupné -
a lidé nebudou krást;
nevystavujte žádoucí -
a lidská srdce nebudou rozjitřena.

Proto: vládne-li moudrý,
vyprazdňuje srdce lidí
a naplňuje jejich mysl;
oslabuje ctižádost lidí
a zpevňuje jejich páteř.
Bez ustání usiluje,
aby lidé byli bez chtivosti a zchytralosti;
stará se,
aby ti, kdož jsou zchytralí,
se neodvážili zasahovat.

Jednáme-li, aniž zasahujeme,
nic není bez vlády.

Legenda o stvoření světa

13. února 2011 v 6:39 | staré mýty a legendy |  Tradice a historie Číny
Dávno, pradávno, když ještě nebylo nic, nebesa ani zem, slunce ani měsíc a jasné hvězdy, když ještě nebyly hory ani lidé, rozprostírala se všude jenom nesmírná prázdnota a uprostřed té prázdnoty plulo ohromné vejce. Za nějaký čas narodil se v tom vejci člověk jménem Pchan Ku. A Pchan Ku prožil v podivném příbytku osmnáct tisíc předlouhých a úmorných let.
Až jednoho dne se ohromné vejce s hrůzným rachotem roztrhlo na dvě poloviny a první člověk mohl konečně svobodně vyjít z nenáviděného zajetí. Jen si pomyslete, osmnáct tisíc let, celých osmnáct tisíc let byl uvězněn! Vyšel Pchan Ku, narovnal svá mohutná ramena, protáhl si ztuhlé kosti a bylo mu dobře. Tak se tedy vejce rozpadlo na dvě poloviny. Vrchní byla prosvitná, lehká, tenoučká a pomalu se vznášela do výše. Ale nestoupala jen tak, jak se jí snad zachtělo, stoupala každý den o stejný kus, o jeden jediný čang. A tak se zvedala výš a výš a vznikla z ní modrojasná obloha. Dolní polovina vejce byla pevná, tvrdá a silná a každý den sílila ještě o jeden čang. A to byla země.
Pchan Ku se radoval ze svobody, vykračoval si po pevné a tvrdé zemi sem a tam, tam a sem a sám také rostl každý den přesně o jeden čang. Tak rostl nových osmnáct tisíc let a za tu dobu se z něho stal obr.
Když dosáhl věku třiceti sedmi tisíc let, zemřel. A po smrti proměnila se jeho hlava ve vysoké skály a hory, rozeklané kopce a žírné doliny. Jeho veselé zářivé oči se změnily v slunce a měsíc. Z pravého jiskrnějšího, vzniklo slunce, z levého měsíc. Horká krev,která tolik tisíciletí proudila v jeho mohutném těle, se proměnila ve vodu. A po zemi se rozlily bystřiny a široké řeky, čirá jezera a modravá moře. Z jeho dlouhých hustých vlasů vyrostly háje a stinné lesy, zelená šťavnatá tráva a květy, spousta květů, pestrých a voňavých. Jeho dech to jsou vichry, které vanou nad horami, řekami a lesy.
A tak prý byl stvořen svět.

Co je to tradiční čínská astrologie no.2

13. února 2011 v 6:18 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  ČÍNSKÝ HOROSKOP
Základními stavebními kameny TČA4P jsou teorie o vlivu a působení Jinu a Jangu a dále teorie o 5ti prvcích, fázích, proměnných nebo jinak řečeno Wu-sing. Tyto základní teorie a jejich znalost jsou zcela nezbytné pro pochopení celého konceptu čínské astrologie, feng shuj a vlastně jakékoliv čínské myšlenky, ať se jedná o filozofii, medicínu, umění nebo politického uspořádání.

27/02/11 - PRAHA - Šťastné a nešťastné dny tohoto jara

13. února 2011 v 5:00 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  Akce, přednášky a setkání
Šťastné a nešťastné dny tohoto jara

27. února 2011 v 10hodin
Dobrá čajovna václavské nám. 14
Praha 1

Tradiční nedělní setkání nad tématy čínské astrologie. Tentokrát se budeme bavit o šťastných a nešťastných dnech jara roku Kovového Králíka. Vemte si sebou své diáře a přijďte do společnosti velmistra Donga a 12 denních vládců, kteří určují charaktery jednotlivých dní.
K povídání se podává čaj, který vám připraví mistr čaje H.Hátle z nabídky Dobré čajovny. Jejich Ali Shan Olong - taiwanský vysokohorský je čajem roku a já ho mohu jen doporučit.
Vstupné je obvyklích 6 zlatých tedy v přepočtu 120Kč a čaj do výše 60Kč je v ceně vstupného. Navíc je možné zakoupit cokoliv z aktuální nabídky DČ nebo Huberta.

Všichni jste vítáni. REZERVACE nutná!!! email hubert.h@email.cz

26/03/11 - Praha - Vesmírné principy a zákon proměny

11. února 2011 v 16:14 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  Akce, přednášky a setkání
Vesmírné principy a zákon proměny
26. března 2011 v 10,00 hodin
Dobrá čajovna VN
Václavské náměstí 14
PRAHA 

V Dobré čajovně probíhají pravidelně, měsíc co měsíc, už několikátý rok, pravidelná setkání s tradičním Feng shui a čísnkou astrologií. Zcela mimo tento rámec a pořadí jsem připravil speciální setkání zaměřené na filozofické a praktické věci spojené s uměním Feng Shui i astrologie. Projdete a prožijete se mnou sílu Jin a Jang a také zákonitosti proměny zobrazené 5 druhy a fázemi. Praktické ukázky a speciální prožitky. Tohle byste si neměli nechat ujít.
Během setkání bude podáváno tradiční čajové pohoštění z nabídky Dobré čajovny v podání mistra čaje Huberta Hátleho.

Vstupné 200Kč a čajové pohoštění v ceně.

11/02/2011-Praha 18,00 hodin festival Miluj svůj život

11. února 2011 v 15:57 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  Akce, přednášky a setkání
Nadcházející rok KOVOVÉHO KRÁLÍKA z pohledu tradiční čínské astrologie
11. únor 2011 v 18,00 hodin
Praha 10 - Gymnázium Omská
Festival Miluj svůj život

9 dračích synů

10. února 2011 v 6:26 | Jaroslav Jarosurabbu Vydržel |  Tradice a historie Číny
Božský drak má devět synů a každý je jiný. Tak zní poučení která nám zanechali předkové o silách draka. Každý ze synů má nějakou funkci a vliv proto se úžívali jako ochránci v běžném životě. Tímto se pokoušíme připomenout jejich moc a vliv a tobě čtenáři dát aspoň trochu nahlédnout do pod pokličku mystéria čínského drak.